Sprawozdanie z realizacji projektu „Mamo, Tato! Sprawdź jak się rozwijam!”
23/01/22 aktualności , nasze projekty # , , ,

Sprawozdanie z realizacji projektu „Mamo, Tato! Sprawdź jak się rozwijam!”

W okresie 20.03.2021 – 31.12.2021 Stowarzyszenie STOG realizowało na terenie Krakowa projekt edukacyjny dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym „Mamo, Tato! Sprawdź jak się rozwijam!” finansowany z Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Adresatami projektu byli rodzice mieszkający na terenie XI Dzielnicy Krakowa – Podgórze Duchackie.

Projekt „Mamo, Tato! Sprawdź jak się rozwijam!” – powstał, aby wesprzeć rodziców dzieci w wieku od pierwszego do siódmego roku życia w wychowaniu dziecka, rozumieniu jego potrzeb, oraz wyposażyć w wiedzę dotyczącą jego prawidłowego rozwoju. Możliwość spotkania się rodzica ze specjalistami wieku dziecięcego było okazją do przekazania niezbędnej wiedzy, zwrócenia uwagi na zagrożenia rozwojowe oraz konsultacji w sytuacji kiedy istnieje podejrzenie nieprawidłowości. Zapraszani specjaliści nie tylko wykładali i uczyli, ale też odpowiadali na pytania, rozwiewali wątpliwości lub kierowali do specjalistów w celu diagnozy i profilaktyki zaburzeń rozwojowych.

Realizacja projektu miała na celu wczesne wykrycie nieprawidłowości oraz możliwość szybkiego włączenia oddziaływań korekcyjnych, które mają największą szansę na powodzenie właśnie w wieku przedszkolnym. Wdrożone tak wcześnie działania pozwalają zapobiegać wielu trudnościom diagnozowanym często dopiero na progu szkoły.

Akcja informacyjna i promocyjna projektu prowadzona była w przedszkolach Dzielnicy XI, plakaty i ulotki kolportowano w punktach dostępnych dla mieszkańców oraz w intrenecie. Zapisy dla zainteresowanych rodziców prowadzone były za pomocą strony internetowej. Oferta warsztatowa została dostosowana do fali pandemii oraz obowiązujących obostrzeń, stąd część warsztatów (w okresie nasilenia zachorowań) odbywały się on-line w formie hybrydowej.

Zajęcia dla rodziców organizowane stacjonarnie połączone były z ofertą opieki dla dzieci (dzieci miały możliwość uczestniczenia w zajęciach równoległych z animatorem – pozostawały pod opieką wykwalifikowanej kadry, kiedy rodzice uczestniczyli w warsztatach).


Zrealizowane zostały następujące tematy:

„Rozwój komunikacji i mowy dziecka w wieku przedszkolnym – normy rozwojowe, profilaktyka logopedyczna, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy. Zabawy i ćwiczenia usprawniające sprawność narządów artykulacyjnych oraz rozwijające mowę dziecka”

Cel: Poszerzenie wiedzy rodziców na temat prawidłowości rozwoju mowy dziecka, przybliżenie sytuacji, kiedy rodzice powinni skonsultować dziecko u logopedy, zachęcenie rodziców do ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne poprzez zabawę. W ramach profilaktyki logopedycznej, rozwijanie słownika czynnego i biernego, zapoznanie z budową narządów artykulacyjnych, zachęcenie rodziców do wykonywania z dziećmi ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne poprzez zabawę, doskonalenie prawidłowego toru oddechowego, przybliżenie wiadomości na temat prawidłowej pozycji spoczynkowej języka, usprawnianie funkcji  prawidłowego połykania

Prowadzenie: Panie Monika Maciąg i Iwona Machnik. Spotkania warsztatowe trwały 2h i realizowane były w terminach: 24.11.2021, 1.12.2021, 3.12.2021, 11.12.2021


Przygotowanie dziecka do rozpoczęcia  nauki czytania i pisania – zabawy i ćwiczenia rozwijające  percepcję słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację uwagi.

Cel: zapoznanie z etapami doskonalenia analizy i syntezy słuchowej u dzieci ,poszerzenie wiadomości na temat koncentracji uwagi i pamięci, zdobycie wiedzy na temat percepcji wzrokowej  oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej

Prowadzenie: Panie Monika Maciąg i Iwona Machnik. Spotkania warsztatowe trwały 2h i realizowane były w terminach:  8.12.2021, 10.12.2021, 11.12.2021


„Kotki za płotki”

Proces adaptacji do przedszkola. Rola rodziny i przedszkola we wspomaganiu dziecka rozpoczynającego przygodę z przedszkolem.

Cel: Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę dotyczącą psychologicznych aspektów procesu przejścia dziecka z przestrzeni rodzinnej do opieki instytucjonalnej. Pójście do przedszkola jako ważny krok w rozwoju społecznym dziecka. Przygotowanie do tego procesu rodzica oraz dziecka.

Prowadzenie: Pani Urszula Turyna. Spotkania warsztatowe trwały 2h i realizowane były w terminach:  22.10.21 i 23.10.21


Rozwój dziecka w okresie 1-7 roku życia.

Jak skutecznie komunikować się z przedszkolakiem?”

Cel: Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę dotyczącą normatywnego rozwoju dziecka, skutecznych sposobów komunikacji z dzieckiem, poprawa kompetencji rodzicielskich, rozwianie wątpliwości rodziców w zakresie nieprawidłowości rozwojowych

Prowadzenie: Panie Wioletta Górska i Ewa Kubala. Spotkania warsztatowe trwały 2h i realizowane były w terminach:15.05.21, 12.06.21, 04.09.21,Stowarzyszenie STOG składa serdeczne podziękowania za współpracę przy realizacji projektu Pani Ewelinie Cichońskiej Dyrektorowi Samorządowego Przedszkola nr 163 przy ul. Podedworze 2a w Krakowie oraz Pani Agacie Jelonek Dyrektorowi Samorządowego Przedszkola nr 33 przy ul. Rżąckiej 1 w Krakowie.


Nasi prowadzący:

Stowarzyszenie STOG bardzo dziękuje za współpracę specjalistom realizującym projekt i prowadzącym szkolenia dla rodziców:

mgr Ewa Kubala – psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, realizator programu Szkoła dla rodziców i wychowawców; na co dzień pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Kariery” oraz w przedszkolu.

mgr Wioletta Górska – psycholog, mediator, psychoterapeuta, realizator programu Szkoła dla rodziców i wychowawców; na co dzień pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Kariery”, w przedszkolach oraz w prywatnym gabinecie psychoterapeutycznym.

mgr Monika Maciąg – logopeda, pedagog, diagnosta i terapeuta, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Logopedia (Akademia Ignatianum w Krakowie) oraz 5-letnich studiów magisterskich na kierunkach Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza i Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Na co dzień pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Kariery”.

mgr Iwona Machnik – neurologopeda kliniczny z wczesną interwencją logopedyczną, pedagog, specjalista nauki czytania i pisania metodą glottodydaktyki ojczystojęzycznej prof. B. Rocławskiego, absolwentka studiów podyplomowych Neurologopedia kliniczna na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Logopedii Ogólnej w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Pedagogiki Specjalnej w  Wyższej Szkole Pedagogicznej im. KEN w Krakowie oraz 5-letnich studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. Na co dzień pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Kariery”.

mgr Urszula Turyna – pedagog, psychoterapeuta – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła 4 letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a także Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Od ponad 10 lat pracuje terapeutycznie z dziećmi indywidualnie i grupowo oraz z diadą rodzic – dziecko. Aktualnie działa w Stowarzyszeniu Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta, jest też współzałożycielem Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzi badania naukowe na temat rozwoju dzieci oraz psychoterapii oraz szkolenia dla psychoterapeutów dziecięcych, psychologów i pedagogów. Na co dzień pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii”.


„Mamo, Tato! Sprawdź jak się rozwijam!” – projekt realizowany w Dzielnicy XI, finansowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

no responses
„Mamo, tato – sprawdź jak się rozwijam!”
21/03/21 aktualności , nasze projekty # , , , , , ,

„Mamo, tato – sprawdź jak się rozwijam!”

Szanowni Państwo – rodzice dzieci w wieku do lat 7,

 mieszkający na terenie Dzielnicy XI.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Mamo, tato – sprawdź jak się rozwijam!”

 

Już wkrótce na terenie trzech przedszkoli, zlokalizowanych przy ul. Podedworze 2a, ul. Estońskiej 2 i ul. Rżąckiej 1 w Krakowie zorganizujemy dla Was otwarte spotkania z praktykami – psychologami, logopedami, pedagogami, którzy w przystępny sposób postarają się opowiedzieć o rozwoju Waszych dzieci. 

Wkrótce opracujemy harmonogram spotkań, a jeżeli chcielibyście Państwo na bieżąco otrzymywać informacje zachęcamy do zapisania się do newslettera. W tym celu prosimy o wysłanie pustej wiadomości na adres mailowy: mamotatosprawdz@gmail.com

 

„Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa”
„Zadanie publiczne jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa,
projekt o charakterze dzielnicowym”
no responses