INFO

Dopiero zaczynamy. Mamy rok. Rejestracja w KRS 25.06. 2015. Nazywamy się STOG od STOG-u siana. Członkowie stowarzyszenia znaleźli się w STOG-u jak igły. Igły chcą realizować swoje pasje, misje małe i duże, nawiązywać kontakty z innymi organizacjami o podobnych profilach działania. W szerokim spektrum działalności statutowej STOG-u znajdują się m.in. tworzenie, realizacja i promocja autorskich projektów z dziedziny szeroko pojętej kultury, sztuki w tym sztuki użytkowej, sztuki audiowizualnej, ludowej, naiwnej – outsider, art brut ; ochrony dóbr kultury i dziedzictwa regionalnego i narodowego, działania na rzecz rozwoju edukacji. Działamy na styku kultury, sztuki, edukacji i sportu, które to dziedziny najlepiej przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu jednostek i sprzyjają integracji społecznej.
Wśród członków stowarzyszenia znajdują się osoby o bogatym życiorysie twórczym oraz imponującym dorobku własnym. Wielu z nas prowadziło i prowadzi własne nagradzane projekty, inicjatywy, przedsięwzięcia. Byliśmy beneficjentami stypendiów. Działanie poprzez stowarzyszenie czyni nas bardziej sprawczymi. Jesteśmy aktywni zawodowo w wielu miejscach. STOG jest przestrzenią dla spotkań naszych osobowości oraz miejscem, w którym rozwijać chcemy nasze pomysły i wzajemnie się wspierać w ich realizacji.
W stowarzyszeniu działają: pisarze, kulturoznawczyni i specjalistka social media, podróżniczka, etnograff, grafik, instruktorka jogi restorative, aktorzy, reżyserzy, pedagodzy, doradcy zawodowi, socjoterapeuci, trenerzy PTP, arte-terapeuci, blogerzy, copywriterzy. Chcesz nas lepiej poznać? Poczytaj o Nas.
Po prostu działamy!