SPRAWOZDANIA

Dbając o przejrzystość stowarzyszenia STOG, prezentujemy sprawozdania z naszych działań:

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia STOG za 2015 rok